आवेदन फारम
  • [email protected]
  • नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ , नेपाल
मिथुला भण्डारी

मिथुला भण्डारी

कार्यालय सहयोग

हाल उहा यस राष्ट्रिय खाध्य बैंकमा कार्यालय सहयोगी भूमिकामा आवद्द हुनुहुन्छ।

  • 9741802641
  • New Baneshwor, Kathmandu