आवेदन फारम
  • [email protected]
  • नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ , नेपाल

हरेक किसिमका खाद्य बस्तुको उत्पादन

हरेक किसिमका खाद्य बस्तुको उत्पादन
सबै खाद्य उत्पादनहरूको उत्पादन (खाद्यान्न, फलफूल, हरी तरकारी, फलफूल, डेअरी उत्पादन, दूध दही, चीज, माछा, मासु, अण्डा, जडिबुटी, चिया, र कफी) को उत्पादन