आवेदन फारम
  • [email protected]
  • नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ , नेपाल
डा. छवि पौडेल

डा. छवि पौडेल

कृषि विभाग प्रमुख

हेल्भेटास नेपालका वरिष्ठ प्राविधिक कार्यक्रम अधिकृत, एसएनभी नेपालका मूल्य श्रृंखला विकास सल्लाहकार, आईएलओमा सीप र मूल्य श्रृंखला विकास अधिकारी, मेडप, यूएनडीपीमा कृषि उद्यम विशेषज्ञ, कृषि व्यवसायीकरण र व्यापार, जीविका र जीवनका लागि परियोजनाको मूल्य श्रृंखला विशेषज्ञ/टीम लीडर। UNDP मा सहकारी विशेषज्ञ, MSFP मा क्षेत्र कार्यक्रम प्रबन्धक। उहाँलाई राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको कृषि विभाग प्रमुखको रूपमा हामीसँग पाउँदा हामी खुसी छौं।

  • 01-5906810, 01-5906820, 9851051577, 9851052255
  • [email protected]
  • New-Baneshwor, Kathmandu