आवेदन फारम
  • [email protected]
  • नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ , नेपाल
लक्ष्मी खरेल

लक्ष्मी खरेल

रेसप्सनिष्ट

व्यवस्थापन लेखा तथा सहायक लेखापालको रुपमा थुप्रै अनुभव बटुलीसक्नु भएको वहा हाल यस राष्ट्रिय खाध्य बैंकको रिसेप्सनिस्टको भूमिकामा आवद्द भै संस्थालाई सुचना तथा संचारको क्षेत्रमा सहयोग पुर्याईरहनु भएको छ।

  • 9741802639
  • New Baneshwor, Kathmandu