आवेदन फारम
  • [email protected]
  • नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ , नेपाल
अनिशा चुडाल

अनिशा चुडाल

सम्पर्क अधिकारी, झापा

विभिन्न संस्थामा लेखापालको रुपमा काम गरिसक्नु भएको वहाँ हाल यस राष्ट्रिय खाध्य बैंक झापा कोपरियोजना सहायकको रुपमा आवद्दहुनुहुन्छ ।